Pachyrhizus ahipa (Wedd.) Parodi var. violacea Parodi


- Vol.- Pag.2 Año:-
Sinónimo de: Pachyrhizus ahipa