Pachyrhizus ahipa (Wedd.) Parodi var. albiflora Parodi


- Vol.- Pag.1 Año:-
Sinónimo de: Pachyrhizus ahipa